Vyberte stránku

VYŠŠÍ BEZPEČNOST A MÉNĚ PRÁCE

 

 

 

 

 

OCHRAŇTE RYCHLE SVÉ INFORMACE

 

KeyMate je aplikace, která pomáhá řešit nejčastější problémy spojené s administrací SharePointu Online, OneDrivu a MS Teams. Zaměřuje se především na problémy s řešením unikátních přístupů uživatele ke konkrétnímu objektu, přenos oprávnění, členství ve skupinách, odebírání oprávnění po odchodu uživatele a rozdělování oprávnění mezi více uživateli.

Aplikace KeyMate, řeší tyto problémy v řádu sekund. Umožňuje velmi snadno a rychle procházet stromovou strukturu a najít problémové místo, jednoduchým způsobem přenášet oprávnění mezi uživateli, kopírovat členství ve skupinách a odebírat veškerá oprávnění, například po odchodu uživatele. Aplikace KeyMate také umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily.

KeyMate pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům. a tím zvýšit bezpečnost.

L

Řešení unikátních přístupu uživatelů - sekundy místo desítek minut

Odpadá nutnosti procházet celou stromovou strukturu po jednotlivých objektech a přes kartu nastavení oprávnění nalézt místa, kde je přerušeno dědění. Průměrný čas strávený nad takovou operací je v řádu desítek minut dle složitosti struktury. KeyMate tento problém řeší v řádu vteřin.

 

L

Ušetřete hodiny až dny při přenosu oprávnění

Přenos oprávnění mezi uživateli je častý požadavek. Pokud nejsou dodržovány pravidla nastavení oprávnění prostřednictvím AD skupin, jedná se však o náročný úkol. Manuálně tato činnost může zabrat několik hodin, ale i několik dnů. Problém se dá řešit pomocí scriptu, ale i tak se jedná desítky minut až hodiny. V případě KeyMate je to pár kliknutí. 

 

L

Odebrání práv při odchodu uživatele - KeyMate šetří hodiny a zvyšuje bepečnost

Pokud při odebírání oprávnění nepoužijete script, bude nutno procházet všechny site kolekce, což je časově velmi náročné. Pro KeyMate je to záležitost na pár kliků.

 

L

Hledání členství ve skupinách otázkou vteřin místo hodin

Informace o členství ve skupinách je k nalezení na stránkách nastavení webu. Problém spočívá v tom, že je potřeba projít všechny weby SharePointu, abyste viděli úplný seznam skupin, do kterých uživatel patří. Pomůže skriptování nicméně v KeyMate je to záležitost na pár vteřin.

 

L

Seniorní správci se nemusí zabývat drobnými úkony

Help desk na úrovni L1 může využívat aplikaci v režimu read-only a tím vyřešit velkou část incidentů. Aplikace KeyMate tak pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům.

L

Okamžitá detekce anonymního a externího sdílení

Aplikace KeyMate umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily. Tento problém je velmi častý především v prostředí OneDrive a Teams a obvykle se dá řešit opět pouze pomocí scriptů, jejichž vytváření je ovšem časově náročné.

 

L

Audit bez nutnosti drahých licencí

Microsoft umožňuje dohledat auditní záznamy M365 prostředí 90 dnů zpět, v případě plánu E5 až jeden rok. Keymate ukládá vybrané auditní záznamy po neomezeně dlouhou dobu a navíc umožňuje generovat automatické notifikace při výskytu vybraného typu události nad vybraným objektem a to v prostředí SharPoint Online, OneDrive a Teams.

 

Aktuality a další informace

Nová éra v účetnictví – Dokladovna z pohledu klienta

Nová éra v účetnictví – Dokladovna z pohledu klienta

Pojďme si představit situaci, že spěcháte na jednání, které máte v kanceláři, ale zároveň máte termín, kdy musíte svému účetnímu nutně dovézt všechny faktury, účtenky či jiné doklady, které si doma ukládáte do krabice. Krabici s doklady jste nechali doma na stole a...

Nová éra v účetnictví – Dokladovna z pohledu účetního

Nová éra v účetnictví – Dokladovna z pohledu účetního

Každý měsíc se opakuje ta stejná situace. Klienti musí odevzdávat své faktury, účtenky a další důležité doklady svým účetním, kteří pa musí vše zpracovat. Někteří klienti ale bohužel odevzdávají své dokumenty pozdě, a dokonce se může stát, že jsou špatně čitelné....

Nastavení exportu předkontací

Nastavení exportu předkontací

Jak si nastavit export předkontací a typů dokladů v účetním software   V nové verzi Dokladovny jsme si pro Vás připravili export předkontací a typů dokladů, abyste již nemuseli četné překdontace manuálně přepisovat. Jak na to? Níže najdete návod pro každý účetní...

Kde nás najdete

Dokladovna s.r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tel & E-mail & web