Vyberte stránku

VYŠŠÍ BEZPEČNOST A MÉNĚ PRÁCE

 

 

 

 

 

OCHRAŇTE RYCHLE SVÉ INFORMACE

 

KeyMate je aplikace, která pomáhá řešit nejčastější problémy spojené s administrací SharePointu Online, OneDrivu a MS Teams. Zaměřuje se především na problémy s řešením unikátních přístupů uživatele ke konkrétnímu objektu, přenos oprávnění, členství ve skupinách, odebírání oprávnění po odchodu uživatele a rozdělování oprávnění mezi více uživateli.

Aplikace KeyMate, řeší tyto problémy v řádu sekund. Umožňuje velmi snadno a rychle procházet stromovou strukturu a najít problémové místo, jednoduchým způsobem přenášet oprávnění mezi uživateli, kopírovat členství ve skupinách a odebírat veškerá oprávnění, například po odchodu uživatele. Aplikace KeyMate také umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily.

KeyMate pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům. a tím zvýšit bezpečnost.

L

Řešení unikátních přístupu uživatelů - sekundy místo desítek minut

Odpadá nutnosti procházet celou stromovou strukturu po jednotlivých objektech a přes kartu nastavení oprávnění nalézt místa, kde je přerušeno dědění. Průměrný čas strávený nad takovou operací je v řádu desítek minut dle složitosti struktury. KeyMate tento problém řeší v řádu vteřin.

 

L

Ušetřete hodiny až dny při přenosu oprávnění

Přenos oprávnění mezi uživateli je častý požadavek. Pokud nejsou dodržovány pravidla nastavení oprávnění prostřednictvím AD skupin, jedná se však o náročný úkol. Manuálně tato činnost může zabrat několik hodin, ale i několik dnů. Problém se dá řešit pomocí scriptu, ale i tak se jedná desítky minut až hodiny. V případě KeyMate je to pár kliknutí. 

 

L

Odebrání práv při odchodu uživatele - KeyMate šetří hodiny a zvyšuje bepečnost

Pokud při odebírání oprávnění nepoužijete script, bude nutno procházet všechny site kolekce, což je časově velmi náročné. Pro KeyMate je to záležitost na pár kliků.

 

L

Hledání členství ve skupinách otázkou vteřin místo hodin

Informace o členství ve skupinách je k nalezení na stránkách nastavení webu. Problém spočívá v tom, že je potřeba projít všechny weby SharePointu, abyste viděli úplný seznam skupin, do kterých uživatel patří. Pomůže skriptování nicméně v KeyMate je to záležitost na pár vteřin.

 

L

Seniorní správci se nemusí zabývat drobnými úkony

Help desk na úrovni L1 může využívat aplikaci v režimu read-only a tím vyřešit velkou část incidentů. Aplikace KeyMate tak pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům.

L

Okamžitá detekce anonymního a externího sdílení

Aplikace KeyMate umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily. Tento problém je velmi častý především v prostředí OneDrive a Teams a obvykle se dá řešit opět pouze pomocí scriptů, jejichž vytváření je ovšem časově náročné.

 

L

Audit bez nutnosti drahých licencí

Microsoft umožňuje dohledat auditní záznamy M365 prostředí 90 dnů zpět, v případě plánu E5 až jeden rok. Keymate ukládá vybrané auditní záznamy po neomezeně dlouhou dobu a navíc umožňuje generovat automatické notifikace při výskytu vybraného typu události nad vybraným objektem a to v prostředí SharPoint Online, OneDrive a Teams.

 

Aktuality a další informace

Nastavení propojení s ABRA Flexi

Nastavení propojení s ABRA Flexi

Návod na propojení aplikace Dokladovna s ABRA Flexi Výhoda propojení aplikace Dokladovna s účetním programem ABRA Flexi spočívá v tom, že není třeba instalovat modul Integrovna a k propojení stačí jen nastavení v bou programech. Postupujte dle níže uvedených kroků....

Jak probíhá vytěžování faktur a účtenek?

Jak probíhá vytěžování faktur a účtenek?

Pojďte se s námi podívat, jak vypadá celý proces vytěžování dokumentů, zpracování faktur a následná evidence přijatých faktur i účtenek. Cesta ke zpracování účetních dokladů začíná u jeho majitele, který využije funkci skenování dokladu mobilní aplikací a jeho...

Nastavení propojení s účetnictvím

Nastavení propojení s účetnictvím

Návod na instalaci a nastavení automatického importu do účetnictví Integrovna je součást aplikace Dokladovna, která umožňuje zautomatizovat proces předávání dat dokladů ze systému Dokladovna do účetního systému. Pro předání jsou vybrány doklady, které jsou...

Kde nás najdete

Dokladovna s.r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tel & E-mail & web