Vyberte stránku

Návod na instalaci automatického importu do Pohoda SQL

 

Integrovna je součást aplikace Dokladovna, která umožňuje automatizovat proces předávání dat dokladů z aplikace Dokladovna do účetního systému. Pro předání jsou vybrány doklady, které jsou v Dokladovně ve stavu „Zkontrolováno“, kam se dostanou po spuštění volby „Předat do účetnictví.

Integrovna umí pracovat v automatickém režimu, kdy v pravidelných intervalech zprostředkuje přenos dokladů připravených k přenosu, nebo může uživatel vyvolat přenos ručně v programu Integrovna.

 

Pro zprovoznění této funkce je potřeba provést následující kroky:

 • Stáhnout soubor na stránkách – Stáhnout ZDE
 • Nainstalovat a spustit aplikaci, přihlásit se
 • Nastavit parametry importu a propojit účetní jednotky (účetnictví <=> Dokladovna)

    

   1.   Příprava instalačního souboru

   Po stažení souboru je nutné provést jeho rozbalení – na ikoně staženého archivu klikněte pravým tlačítkem a vybrat možnost „Extrahovat vše…“, následně stačí v dialogovém okně potvrdit tlačítkem „Extrahovat“.

    

   Po extrakci archivu je nutné zkontrolovat a případně zaškrtnout volbu „Odblokovat“, jinak operační systém Windows nedovolí aplikaci nainstalovat (viz obrázek).

    

   2.   Spuštění aplikace

   Na ploše Windows je nutné dvakrát kliknout na ikonu zástupce nainstalované aplikace (případně lze nalézt v nabídce Start) – tím se aplikace spustí.

    

   3.   Přihlášení

   Na první záložce „Přihlášení“ musí uživatel zadat uživatelské jméno a heslo, kterými se přihlašuje do Dokladovny, po zadání stačí potvrdit tlačítkem „Přihlásit“.

    Po přihlášení je vybrán účetní SW, který odpovídá nastavení v systému Dokladovny (viz agenda „Účetní“ – 2. obrázek níže) a zároveň je Dokladovna-Integrovna přepnuta na záložku nastavením zvoleného účetního SW.

    

   Poznámka: Ukázka nastavení účetního SW v systému Dokladovna.

    

    4.   Nastavení propojení Dokladovny a SQL Pohody

   V následujícím kroku zadáte přihlašovací údaje do systému Pohoda SQL.

   Pozor: Pokud se nebudete přihlašovat přes “Admin” účet, ale uživatelský, je nutné aby daný uživatel měl oprávnění k importu a exportu XML souborů.

    

     5. Propojení účetních jednotek

   Na třetí záložce „Klienti“ jsou Vaši klienti, které jste už založili ve webovém rozhraní Dokladovny, bez založení se zde klienti neukáží.

   Nejprve je nutné si připravit název účetní jednotky založeného klienta, název je ve fromátu StwPh_IČO_Rok. Název účetní jednotky poté zanesete do vyznačeného řádku pomocí tlačítka “Edit/Upravit”.

    

   Propojení se softwarem Pohoda SQL je realizováno stiskem tlačítka „Párovat jednotky/Mapping units“.

    

   6. Nastavení a provedení importu

   Na poslední záložce je možné provést okamžitý import ručně (viz ukázka níže) pouhým stisknutím tlačítka „Synchronizovat“, následně je provedeno stáhnutí všech dokladů, u kterých byla v systému Dokladovny spuštěna volba „Předat do účetnictví“.

    

   Pro automatický import je možné nastavit 10minutový interval zaškrtnutím volby ve spodní části karty (viz ukázka níže).

   Po úspěšném předání dokladu do účetního systému se změní jeho stav v systému Dokladovny na „Předán“ (viz ukázka níže.

    

    

   Tímto je propojení hotové, ale před tím, než budete předávat doklady do účetnictví doporučujeme se podívat na návod na export předkontací.

    

   Pokud se Vám propojení s účetnictvím nepodařilo, nezoufejte, rádi Vám poradíme – zde.